2015-11-13 08:20
Sara Kroon


Kontorskvarteren ska fyllas av liv

Två nya hus med 440 lägenheter och butiker och restauranger. Det vill ett fastighetsbolag bygga där Kistavägen möter Torshamnsgatan. Stockholms stad ser gärna fler bostäder i det kontors­täta östra Kista.

De nya kvarteren ska omfatta två tomter. Den ena äger fastighets­bolaget Klövern Disa redan. Den andra ska fastighetsbolaget få köpa av Stockholms stad, enligt ett förslag från exploateringskontoret som utreder vem som får bygga var.

Tomterna ligger mellan Kistavägen, Torshamnsgatan och Grönlandsgången, där det i dag ligger en parkeringsplats.

Enligt exploateringskontoret, kan de nya husen bli 7–10 våningar höga, och de 440 lägenheterna ska uteslutande bli bostadsrätter.

Förskolor planeras på innergårdarna, och parkeringsplatser ska inrättas i underjordiska garage.

Exploateringskontoret skriver i ett tjänsteutlåtande att Klöverns förslag är i linje med stadens intentioner, och den lösa framtids­visionen Kista Science City, som antogs av kommunfullmäktige 2001.

– En del av visionen är att bryta ner de stora kvarteren till mindre kvarter för att levandegöra stadskärnan, säger Jonas Norberg, handläggare på exploateringskontoret.

Avstyckningen av det långsträckta kvarteret mellan Kista­vägen och Kistagången skrevs in i en detaljplan redan för tio år sedan, men har dragit ut på tiden.

Nu ska en ny gata, Dalviksgatan, dras väster om Klövern Disas nya bostadshus, för att förbinda Grönlandsgången med Torsviksgatan.

– Samtidigt byggs Kistavägen och Torshamnsgatan ut, och det kommer att bli nya allmänna kopplingar, säger Jonas Norberg.

Tanken är att östra Kista ska bli mer befolkat, och den totala separationen mellan arbetsplatser, bostäder, handel och trafik på sikt ska brytas.

– Staden har arbetat mot att integrera bostadsområden och verksamhetsområden, projektet ligger i linje med det, säger Jonas Norberg.

I och med markanvisningen får stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för de nya husen. Om den planen sedan tar sig genom samråd och stadsbyggnadsnämnd hoppas Jonas Norberg på byggstart tidigast 2018 och inflyttning året därpå.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med Klövern Disa, som inte vill kommentera planerna, utan hänvisar till Stockholms stad.


FAKTA

Kista spås växa med 31 procent på tio år

• Det byggs bostäder överallt i Kista. Om tio år beräknas stadsdelens befolkning ha ökat med 31 procent, jämfört med 12,6 procent för hela Stockholm.

• I dag har Kista runt 12 000 invånare, vilket är nästan precis lika många som Husby. Går vi tio år tillbaka i tiden var Husby borna 1 000 personer fler än ­Kistaborna.

• Men om tio år räknar teknikkonsultföretaget Sweco med över 5 000 nya Kistabor, eller en ökning med 31 procent. Husby spås ligga kvar på samma invånarantal som i dag, och även Akalla, Tensta och Rinkeby tillskrivs en blygsam befolkningsutveckling.

• Stockholm växer snabbt, men Kista beräknas växa mer än dubbelt så fort som hela staden under de kommande tio åren.