2015-11-16 07:46
Martin Alm


Osäker bro stoppade tåget

På grund av ett akut och oväntat fel på Gamla Lidingöbron kunde tågtrafiken inte köra över bron under fem timmar förra fredagen.

Bron ska nu vara säker, men för att säkerställa att inte fler överraskningar väntar ska bron undersökas ytterligare.

Före klockan 17 förra fredagen utförde inspektörer från konsultföretaget Grontmij kontroller på Gamla Lidingöbron och fann ett allvarligt fel. Lidingö stad beslutade på inrådan från inspektörerna att trafiken måste stoppas lagas direkt.

– Vi gör inspektioner med jämna mellanrum. Under vecka 40 och 44 hade vi fått indikationer på att några bultar hade gått ur sina fästen och de var vi tvungna att laga, säger Jan Werner, projektledare för Lidingö stads arbete med gamla Lidingöbron.

Felet upptäcktes i konstruktionen som håller fast stålbalkarna under brons stora båge.

– Bågen har ett bärverk under sig, som spåren ligger på. Där ligger balkarna som bär upp rälsen och där behövde infästningen kompletteras. Vid en kraftig inbromsning hade i värsta fall balkarna kunnat åka av sina upplag och tåget hade kunnat spåra ur, säger Jan Werner.

Som en säkerhetsåtgärd fick Lidingö stad kalla ut sin personal på fredagkvällen för att utföra arbetena direkt.

– Det blev snabbt ordnat av våra broentreprenörer och inspektörer som åkte ut med båt och skylift, säger Jan Werner.

Under trafikstoppet kunde tåget bara köra fram till Baggeby och vända. Ersättningsbussarna tog resenärerna fram och tillbaka på sträckan mellan Baggeby och Ropsten.

Att Gamla Lidingöbron är i behov av reparationer är ingen nyhet, men inspektörerna hade inte väntat sig att finna fel i en så pass nyligen lagad del.

– Det var både oväntat och överraskande eftersom det var ett fel i en konstruktion från 1985, säger Jan Werner.

Grontmij antog för ett år sedan ett inspektionsprogram som anger exakt hur kommunen ska hålla uppsikt efter fel, vilka delar av bron som ska kontrolleras och vid vilken tidpunkt.

Programmet gäller fram till dess att Lilla Lidingöbron står på plats och gamla bron rivs.

I en artikel i Mitt i Lidingö Tidning ifrågasatte Lidingöbon och KTH-proffessorn Bo Göran Hellers säkerheten på Gamla Lidingöbron, med anledning av att pålarna som bron vilar på är i för dåligt skick.

Men Lidingö stad fortsätter försäkra att bron är säker.

– Vi lägger omkring 1,5 miljoner kronor om året 
på inspektioner av Gamla Lidingöbron, både med dykare, med båt från undersidan och från ovansidan, säger Jan Werner.

Förra helgens fel gör dock att fler och nya typer av inspektioner kan behöva 
göras i framtiden.

– Vi får göra en analys 
av situationen och bedöma om vi behöver göra något ytterligare, säger Jan Werner.


FAKTA

Gamla Lidingöbron

1926 invigdes bron och de första åren samsades bilar och spårvagnar i två körfält, ett för trafik i vardera riktningen.

1952 byggdes två separata gång- och cykelbanor på brons sidor.

1971 flyttade biltrafiken till Nya Lidingöbron. Norra Lidingöbanan lades ner.

1983–86 renoverades bron, ett av järnvägsspåren togs bort och bron fick en enda bred cykel- och gångbana.

2003 varnade konsultföretaget Grontmij för att bron på grund av dåligt skick inte kunde bära tågtrafik.

2012 beslutade Lidingö stad att bygga en ny bro 2020 och tills dess fortsätta underhålla den Gamla Lidingöbron. Källa: Lidingö stad