2015-11-15 17:08
Sara Kroon


P-kaoset retar boende

P-platser som belägras av jobbpendlare eller byggs bort. Parkeringskaoset fortsätter att reta upp bilägare i Lilla Alby.

– Det är bra att staden växer. Men med 5 000 nya arbetsplatser och flera hundra nya bostäder i Lilla Alby är det ganska givet att det kommer fler bilar.

Det säger Jan Andersson, boende i Lilla Alby och en av många som lessnat på parkeringssituationen.

Han betalar 300 kronor i månaden för boendeparkering men får sällan plats.

– Det är fullt krig om p-platserna. Man snurrar runt ett bra tag, men till slut blir man desperat och ställer bilen någonstans bara, och då får man ju böter.

Jan Andersson och flera andra som kontaktat Mitt i eller klagat hos kommunen, menar att anställda på företag använder stadsdelen som pendlarparkering.

– Jag har själv frågat de som parkerar här på morgnarna. De säger att de jobbar på Swedbank, eller tar tvärbanan till Alviks strand och Stockholm, det är så billigt att parkera här, säger Jan.

Vi träffas på Högklintavägen, här finns inte en ledig p-plats. Flera bilar står på trottoaren och på husens nedfarter. Avgiften är 5 kronor i timmen.

– Höj till 15 kronor i timmen. Man kan begränsa parkeringstiden till två timmar, införa avgift dygnet runt eller göra boendeparkering av hela Lilla Alby. Man måste göra det besvärligt för pendlarna, säger Jan Andersson.

När Mitt i Sundbyberg kontrollerade registreringsskyltar här i fjol var två av tre parkerade bilar från andra kommuner.

Sedan dess har läget förvärrats, anser Jan Andersson.

– Allt fler jobbar i Arenastaden och parkerar här. Det byggs nya bostäder samtidigt som p-platser vid Bananhuset och Sundbybergs torg har byggts bort, det ökar trycket, säger Jan.

Men man kan inte bygga bort behovet av parkeringsplatser, menar Sundbybergs stads trafikchef Titti de Verdier.

– Det är trångt som det är och det finns behov av bostäder, grönytor och andra trafikslag också, säger hon.

Bilism är heller inte prio ett när staden trafikplanerar.

– Vi vill inte gynna biltrafik framför kollektivtrafik, gång, cykel och trafiksäkerhet. Lilla Alby har också superbra läge för kollektivtrafik.

Swedbank har valt att hålla ned antalet p-platser till 200 stycken. Det ska sända ett budskap till anställda att inte ta bilen. Titti de Verdier anser att både företaget och Sundbybergs stad bör uppmuntra anställda att åka kollektivt och cykla i högre grad.

Stadsmiljönämndens ordförande Stefan Bergström (C) säger att stadens gator inte ska upplevas som attraktiva för pendlarparkering. Han är positiv till att höja avgifterna.

– Både boendeparkering och andra p-taxor ligger kvar på väldigt låga nivåer och har, förutom i Storskogen, inte höjts sedan 2007, säger han.

Planen är att de nya avgifterna börjar gälla den 1 juli 2016, enligt Bergström.

Det politiskt svajiga läget i Sundbyberg kan leda till en rockad av ansvariga politiker. Men även nämndens vice ordförande vill se nya regler och taxor.

– Om de stora företagen tar platserna används de inte på rätt sätt. Vi måste se till att de parkeringar som finns i första hand används av de som bor där, säger Sofie Åhgren (S).

Jan Andersson är inte imponerad.

– Det här är inte acceptabelt. Politikerna har varit medvetna om problemet länge. Läget är akut, säger han.


FAKTA

En p-plats på fyra lägenheter

Sundbyberg har länets lägsta p-norm. Här går en p-plats på fyra lägenheter.

Vid nyproduktion kan byggherrar välja att tillhandahålla till exempel bilpool eller cykelparkering, då krävs färre p-platser.

Källa: Sundbybergs stad