2015-11-15 14:25


Sollentunabo är ny chef för Språkrådet

Sollentunabon Harriet Kowalski är ny chef på Språkrådet.

Hon ska få svenska myndigheter att börja tala klarspråk men även reda ut vardagliga funderingar om stavning och grammatik.

Ska det vara de eller dem, en eller ett och hur skriver man egentligen ut datum med siffror?

Den som avslutat en diskussion i oenighet eller kört fast i ordböckerna kan alltid vända sig till Språkrådet. Det är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen – och Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik.

På hemsidan finns en frågelåda där vanliga språkliga funderingar besvaras.

– Det är många som är intresserade av att få veta vad som anses vara korrekt. Vi är inga språkpoliser, men vi har ett uppdrag att vårda språket, säger Harriet Kowalski.

En viktig del av Språkrådets arbete är det så kallade klarspråksuppdraget. Det handlar om att få svenska myndigheter att börja uttrycka sig mer begripligt till exempel genom att överge den ålderdomliga kanslisvenskan.

– Det handlar om tillgänglighet, alla måste kunna förstå vad det står. Och i vissa fall kanske det inte räcker med att lämna över ett papper, vissa domstolar har på försök börjat ge en muntlig förklaring av domslutet för den tilltalade, berättar Harriet Kowalski.

Språkrådet arbetar även med att bevaka det svenska språkets ställning i samhället. Inom vissa områden vinner engelskan mark på bekostnad av svenskan, till exempel biokemi och andra naturvetenskapliga discipliner. Men när Harriet Kowalski får frågan om svenskan på utdöende svarar hon bestämt nej.

– Svenskan har en rätt stark ställning. Tittar man på hela världen är svenskan inte något litet språk.


FAKTA

Klarar du de kluriga frågorna?

Här är några av de vanligaste funderingarna i Språkrådets frågelåda den senaste månaden.

Heter det…

1. En eller ett paraply?

2. Ditt företag var ett av de/dem vi besökte.

3. Eva och Pers bok eller Evas och Pers bok?

4. Åka från stan, eller åka ifrån stan?